Koleksiyoner

15 Asırlık İslam Tarihini Kuşatan Prof. Nâsır D. Halilî Koleksiyonu

 • #


Yazı: Ömer Faruk DERE*

“Koleksiyonculuk çok zor bir iştir aslında. Kendi sevdiğiniz, beğendiğiniz öncelik taşımaz. Amaç başkaları için, onların yarattığı kültürün örneklerini en güzel biçimde görebilmelerini sağlamak için toplamaktır. Sizin ömrünüz, koca dünyanın ömrüyle karşılaştırıldığında okyanusta bir damlaya benzer. Ben öldükten sonra bu eserler kalacak. O nedenle kendimi topladığım eserlerin sahibi olarak görmüyorum. Ben sadece onların geçici olarak bekçisi, hamisiyim.”

Profesör Nasser David KHalilî (Nâsır Deyvid Halilî) 1945 yılında İran İsfahan’da halı, kilim, antik mobilya ve diğer sanatların ticaretiyle uğraşan bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Pers medeniyetinin merkezi olan İsfahan aynı zamanda bir sanat ve kültür şehriydi. Daha küçük yaşlardan itibaren koleksiyoncu olmanın hayalini kuran Halilî, New York’a eğitim için gitmek üzere Tahran’dan ayrıldığında yirmi iki yaşındaydı. Eğitiminin neticesinde bilimleri uzmanı olmasına rağmen babası ve dedesinin kurduğu işi geliştirme kararlılığındaydı.
1970’lerin başlarından itibaren gelişen sanat eserleri pazarı Halilî’yi de cezbetti. Sotheby’s, Christie’s ve Phillips gibi büyük müzayede şirketlerinin müzayedelerini takip etmeye başlayan Halilî, 1980’lere kadar İslam sanatlarındaki ilk tutkusu olan antika lake ahşap eserlerle ilgilendi. Daha sonra diğer İslami antika eserler de almaya başlayan Halilî, günümüze dek topladığı eserlerle dünyanın en önde gelen özel koleksiyonerlerinden biri oldu. Antika pazarında 1978 yılında yaşanmaya başlanan kriz ortamından iyi istifade eden Halilî, bu dönemde çok sayıda eser satın alarak koleksiyonunu genişletti ve 1980’deantika pazarının kalbi olan İngiltere’ye yerleşti. Büyük Britanya İmparatorluğu’nun dört asırdan beri devam eden sömürü politikasının bir neticesi olarak İngiltere, antika ve sanat eserleri alım satımının kalbi haline gelmişti. Halilî’nin bu yıllarda koleksiyonuna kattığı eserler tüm dünyada sanat meraklılarının dikkatini çekmeye başladı.

Nâsır Halilî Koleksiyonu çarpıcı ürünlerden oluşmakta olup mushaflar, minyatürler, nadir el yazmaları, hat eserleri, süsleme sanatları, seramikler, tılsım ve mühürler, madeni paralar, usturlablar, askeri zırhlar, üzengiler ve kamalar, tekstil ürünleri, halılar, kilimler, cam ve metal eşyalar gibi çok çeşitli objeleri bir araya getirmektedir.

Tebriz’de 1314/1896 tarihinde yazılan ve Ortaçağ İslâm dünyasının en mühim yazmalarından biri kabul edilen Râşideddin’in “Câmiu’t-Tevârih” adlı tamamı resimli tarih kitabını Koleksiyonu'na katması, o dönemde bir anda bütün dikkatleri Halilî’nin üzerine çekti. Bu eser için Halilî’nin ne kadar ödediği bilinmese de o dönemde eserin 18 milyon dolara satıldığı tahminleri yapıldı.
Halilî Koleksiyonu'nda 25.000’den fazla eser bulunmaktadır. Bunun 20.000’den fazlası İslami eser olduğuna göre Halilî Koleksiyonu'nda ağırlık İslami eserlerdedir denilebilir. İslami eserlerin içinde de tezhipli Mushaflar önemli bir yer tutmaktadır. Mushaf çeşitliliği yönünden dünyanın en iyilerinden biri olan koleksiyonun büyüklüğünü anlamaya yardımcı olması bilgiyi vermek yeterli olacaktır. British Library’de elli mushaf bulunmasına karşın, Nâsır Koleksiyonu'nda başka hiçbir özel koleksiyonda bulunmayan beş yüzden fazla tezhipli mushaf bulunmaktadır.

Halilî'nin 1970’lerin başında toplamaya başladığı koleksiyonunun bugünkü değeri 2 milyar dolara yakındır. Ünlü iş dünyası dergisi Forbes, dolar milyarderleri arasında gösterdiği Nâsır Halilî’yi 1.3 milyar dolarlık servetiyle 2007 yılında dünyanın en zengin 754. insanı olarak ilan etmiştir. Ayrıca İngiltere’de Rus büyükelçiliği olarak kullanılan 2 evi 57 milyon dolara satın alarak tek ev haline getiren Halilî, evin restorasyonu için de 50 milyon dolar harcayarak kendinden hayli söz ettirmişti. Halilî’nin bu muhteşem evi, 120 milyon dolara (158 milyon TL)’ye geçtiğimiz yıllarda satışa çıkarılmıştı.

Koleksiyonculuk denilince, estetik değerleri olan nadir ve tarihi eserleri bir uzman gözetiminde toplamak anlaşılmaktadır. Oysa Nâsır Halilî Koleksiyonu'nda bu tarz koleksiyonculuğun yanında sistematik düzende ve objelerin tamamını seri olarak biraraya getirmek şeklinde  yepyeni bir koleksiyonculuk anlayışı da görülmektedir. Bu anlayış modern koleksiyonculuğa büyük bir çeşitlilik kazandırmıştır. Koleksiyonu'nun onursal küratörü Profesör Michael Rogers, Nâsır Halilî hakkında “O, yalnızca güzel ve mükemmel eserlere ilgi duymaz. Bunun yanında görülmemiş şeylere de ilgi duyar.

Halilî Koleksiyonu'nun yaklaşımı 'Victoria and Albert' ve 'The British Museum' müzelerinin yaklaşımlarından daha sistematik ve tarihîdir” demektedir. Nâsır Halilî Koleksiyonu'nda bulunan İslami eserler, miladî 700 ila 2000 yılları arasında geniş bir tarihe yayılmıştır. Miladi 700 ile günümüze kadar olan zaman dilimi zaten bütün bir İslam tarihini kapsamaktadır. Bu husus Halilî Koleksiyonu'nun nasıl sistematik ve kronolojik olarak toplanıldığını kanıtlaması bakımından dikkate değerdir.
Usta ellerden çıkan birbirinden nefis tezhipli Kurân-ı Kerîmlerin tarihleri miladi 8. asırdan 20. asra kadar uzanmaktadır. Geniş bir tarih aralığına sahip mushaflar, Fas’tan Çin’e kadar tüm İslam coğrafyasında ortaya çıkan yazmalardan oluşmaktadır.

Koleksiyonda yer alan cam ve metal objelerin tarihleri, erken dönemden başlayarak Ortaçağ’da İslam medeniyetinin en yüksek dönemine ve oradan da 19. asra kadar uzanan zaman dilimine yayılmıştır.

İslam minyatür sanatının en nadide örnekleri de bu koleksiyonda mevcuttur. 14. yüzyıldan kalma Moğol dönemi eserlerinden “Raşideddîn’in Tarih Kitabı”, 16. asırda İran’da Şah Tahmasp için yapılan “İmparatorlar Kitabı”, 1595’te Sultan III. Murad tarafından yaptırılan “Siyer-i Nebî”, 17. yüzyılda Mu’in Musavvir’in resim albümleri ve aynı yüzyılda Deccan’da yapılan bol resimli “Keşif Kitabı” gibi örnekler, minyatür koleksiyonunun ne kadar zengin olduğuna bir delildir.

Son dönem İslam sanatı, Ortaçağ İslam sanatı kadar parlak değildir. Fakat son dönemden de önemli objeler ve el yazmaları Halilî Koleksiyonu'nda görülebilir. Koleksiyon, klasik dönem de denilebilecek Ortaçağ İslam eserleri yönünden zengin olduğu kadar 17., 18. ve 19. asırlardan estetik ve entelektüel değeri yüksek objeler yönünden de zengindir. 19. yüzyılda İstanbul hemen diğer hiçbir medeniyette olmadığı kadar yazı sanatında zirveye ulaşmıştı. İslam yazı sanatının zirve eserlerinin ortaya konduğu 19. asır hat sanatından murakkaalar ve levhalar Halilî Koleksiyonu'nda yerini almıştır. Bu asırda diğer bir önemli sanat ise İslami lake sanatıdır. Bu sanatın da Halilî Koleksiyonu'nda 500’den fazla örneği mevcuttur. Halilî'nin lake koleksiyonu 15. yüzyıl başından başlayarak 17. yüzyılın büyük tarz değişikliğini ortaya koyan örneklerine ve oradan da Kaçar hanedanının sonuna kadar olan zaman diliminde ortaya konmuş eserlerden oluşmaktadır.

Halilî Koleksiyonu'nda İslam sanatının dışında Japon, İsveç ve İspanyol sanatlarından da örnekler bulunmaktadır. Japon tarihinde ıslahatçı bir imparator olan ve bugünkü güçlü Japonya’nın temellerinin dayandırıldığı imparator Meiji’nin hükümdar olduğu 3 Kasım 1852 - 30 Temmuz 1912 tarihleri arasına Meiji dönemi denilmektedir. Halilî Koleksiyonu'nda bulunan Japon sanatına ait eserler bu dönemden olup, 1868-1912 yılları arasına tarihlenmektedir. Ayrıca 1700-1900 yılları arasında üretilmiş İsveç tekstil eserleri, İspanyol metal işleme sanatından örnekler 1850- 1900 ve 1700-2000 yılları arasına tarihlenen dünyanın çeşitli sırlı objeleri. Halilî Koleksiyonu 25.000’den fazla eseri bir araya getirmekte, bunlar üzerinde çalışmalar yapılmakta, yapılan çalışmalar yayınlanmakta ve eserler dünyanın pek çok yerinde açılan sergilerle de sanatseverlerin beğenisine sunulmaktadır.
Nâsır David Halilî, Londra Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu’nun yönetim kurulu üyesi, mezunu ve araştırma ortağıdır. Halilî aynı okulda 1980 yılının ortalarında 18. ve 19. asır İran lake sanatı üzerine başladığı doktora çalışmasını 1988’de tamamlayarak doktora payesi almıştır. Daha sonra uluslararası alanda yaptığı çalışmalarıyla aynı okulda profesörlüğe kadar yükselmiştir.

Halilî, 1989 yılında Halilî Ailesi Vakfı tarafından bağışlanan, Londra Üniversitesi, Oriental ve Afrika Çalışmaları Kürsüsü'nde Üniversitesi’nde İslam sanatı araştırma grubuna da destek İran Kültür Kuruluşu”nun kurucularından biridir. 1996’da uluslararası huzuru ve kültür etkileşimini sağlamaya çalıştığı Enstitüsü, Nasser D. Khalilî İslam Sanatları Kürsüsünde İslam sanatı araştırmalarına katkılar yapmakta, Oxford vermektedir. Halilî Ailesi Vakfı, Oxford Üniversitesi bünyesinde 2005 yılında kurulan “Khalilî Sanat ve Kültür Varlıkları Araştırma Merkezi”nin kurulmasına destek vermiştir. Bu destek ve yardımlarından dolayı Profesör Halilî, yardımseverler platformu başkanlığına getirilmiştir. Londra Üniversitesi Wolfson Koleji onursal akademi üyesidir ve 2005’te Londra Sanatlar Üniversitesi kendisine fahrî doktora payesi vermiştir. ABD Massachusetts’te yardımcı danışman olarak uluslararası bir kurula getirilmiş, 2003’te Boston Üniversitesi’nden “Humane Letters” onur doktorasını almış ve Tufts Üniversitesi’nde müfettişler kuruluna atanmıştır.

Halilî, Yahudilerle Müslümanlar arasında anlayış ve huzur sağlayan “Maimonides” kuruluşunun kurucusu ve başkanıdır. İran’ın kültürel mirasını korumak için 1995’te kurulan “için Kudüs tarafından şehrin güvenilir insanı unvanı verilmiştir. 14 Kasım 2003’te Westminster Cathedrali’ndeki Francis I. Kraliyet Ordusu'nda şövalye kumandanı olarak atandı. Bu işlerinden dolayı 2002’de Papa II. John Paul onu  Vatikan’da bir görüşmeye davet etti. Papa kendisine “Medaglia Pontificia”yı sunarak, onu “Pope St Sylvester” şövalesi payesi ile ödüllendirdi. 2007 Şubat ayında ise İslam sanatı mirasının gün yüzüne çıkarılması için yaptıklarından dolayı New York City Üniversitesi Alma Mater Queens Koleji onur derecesi verdi. 2007’de Londra’ya yaptığı kültürel katkılardan dolayı Halilî’ye “Londra Yüksek Şerif” ödülü verildi.

2005 yılında yayınladığı “The Timeline History of Islamic Art and Architecture” (İslam Sanat ve Mimarisi'nin Tarihçesi) İngiltere’de Worth Press tarafından basıldı. On dile çevrilen eser, daha önce görülmemiş bir biçimde İslam sanatının coğrafi ve kronolojik olarak tanıtılmasını amaçlayan temel bir kitaptır.

Nâsır D. Halilî bir beyanında şöyle söylemektedir: “Ben İslam sanatlarının gelişmesinde rol oynamış önemli bir merkez olan İran’da büyüdüm. İslam sanatlarının hayranıydı. Sanat eseri alışverişi ve koleksiyonculuk ailemizin geleneklerinde sadece babamın ve dedemin ayak izlerini İlk olarak antika cilalı ahşap ürünler beni sürükledi.”
“Esas olarak İslami eserleri toplamaya başlamak bir demet yapboz parçasını toplamaya benziyor. Sanki masanızın üzerine, çok güzel bir tablonun yapboz parçalarını atmışlar da siz bunları toplayıp, o tabloyu yeniden yaratmaya çalışıyorsunuz. O zaman, ‘İşte tüm parçalar burada. Onları toplayıp ait oldukları yere yerleştirmem lazım.’ dersiniz. Koleksiyonculuk çok zor bir iştir aslında. Sabır gerektirir ve hiç bir zaman taraf tutmamanız lazımdır. Kendi sevdiğiniz, beğendiğiniz öncelik taşımaz. Sizin sevdikleriniz ikinci sırada gelir. Amaç başkaları için, onların yarattığı kültürün örneklerini en güzel biçimde görebilmelerini sağlamak için toplamaktır. Koleksiyoncu olarak sorumluluğunuz vardır. Çünkü sizin diyelim, 60, 70, 80 yıllık ömrünüz, koca dünyanın ömrüyle karşılaştırıldığında okyanusta bir damlaya benzer. Ben öldükten sonra bu eserler kalacak. O nedenle kendimi topladığım eserlerin sahibi olarak görmüyorum. Ben sadece onların geçici olarak bekçisi, hamisiyim.” (BBC’ye verdiği bir demeçten)

Halilî’nin ilk amacı, alanında öncü akademisyenlerin de katıldığı, tamamlandığında dünyanın tek kişi tarafından toplanan en büyük koleksiyon katalogları olacak ve toplamda 50 cilde ulaşacak kitapları yayınlamaktı. Bu amacına katalogların yüzde doksanını yayınlayarak neredeyse ulaşmıştır. Giderlerinin tamamı Halilî Ailesi Vakfı tarafından karşılanan bu yayınlar en mükemmel şekilde bastırılıp dünya kültür mirasına armağan edilmiştir. Diğer amacı ise dünya üzerinde yapılacak sergilerle koleksiyonunu dünyaya tanıtmak olan Halilî, bu amacına uygun olarak 1990’dan beri koleksiyonundan seçme eserleri dünyanın dört bir yanında 30 büyük müzede sergilemiştir.
Gerek koleksiyonunun katalogları, gerekse düzenlediği sergilerin katalogları yüksek kalitesiyle göz okşamaktadır. İslam sanatına ait 28 katalog, Japon sanatına ait 6, İspanyol ve İsveç sanatı üzerine de birer katalog yayınlanmıştır. İşte katalogların ve Halilî Koleksiyonu üzerine yayınlanmış kitapların isimleri, tarihler ve dünyanın pek çok yerinde düzenlenen sergiler:

Yayınlarİslami Koleksiyon Katalogları

 • Vol I The Abbasid Tradition (Qur’ans of the 8th to 10th Centuries AD), 1992
 • Vol II The Master Scribes (Qur’ans of the 11th to 14th Centuries AD), 1992
 • Vol III After Timur (Qur’ans of the 15th and 16th Centuries), 1992
 • Vol IV The Decorated. Word Part One (Qur’ans of the 17th to 19th Centuries), 1998 & Part Two (to be published)
 • Vol V The Art of the Pen (Calligraphy of the 14th to 20th Centuries), 1996
 • Vol VI Bills, Letters and Deeds (Arabic Papyri of the 7th to 11th Centuries), 1993
 • Vol VII Learning Poetry and Piety, (to be published)
 • Vol VIII Paintings from India, 1998
 • Vol IX Cobalt and Lustre (The First Centuries of Islamic Pottery), 1995
 • Vol X Rival to China (Later Islamic Pottery), (to be published)
 • Vol XI Brasses, Bronzes and Silver of the Islamic Lands, (to be published)
 • Vol XII Science, Tools and Magic (Body and Spirit, Mapping the Universe), 1997
 • Vol XIII Seals and Talismans, (to be published)
 • Vol XIV Textiles, Carpets and Costumes, from the Islamic Lands, (to be published)
 • Vol XV Glass (From Sasanian Antecedents to European Imitations), 2005
 • Vol XVI Ornament and Amulet (Rings of the Islamic Lands), 1993
 • Vol XVII The Art of Adornment, Jewellery of the Islamic Lands, (to be published)
 • Vol XVIII Gems and Jewels of Mughal India, (to be published)
 • Vol XIX Dinars and Dirhams Part Two (Coins of the Islamic Lands. The Later Period) (to be published)
 • Vol XX Dinars and Dirhams Part One (Coins of the Islamic Lands. The Early Period) (to be published)
 • Vol XXI The Arts of War (Arms and Armour of the 7th to 19th Centuries), 1992
 • Vol XXII Lacquer of the Islamic Lands (Part One), 1996
 • Vol XXII Lacquer of the Islamic Lands (Part Two), 1996
 • Vol XXIII Occidentalism (Islamic Art in the 19th Century), 1997
 • Vol XXIV Monuments and Memorials, Carvings and Tilework from the Islamic World, (to be published)
 • Vol XXV & XXVI The Tale and the Image. Part One, Visions of the Past (History and epic paintings from Iran, India and Turkey), & Part Two, (Illustrated Manuscripts and Album Paintings from Turkey and Iran), (to be published)
 • Vol XXVII A Compendium of Chronicles (Rashid al-Din’s Illustrated History of the World), 1995Akademik Monografiler

 • Vol I Studies in The KHalilî Collections. Selected Arabic Papyri, 1992
 • Vol II Studies in The KHalilî Collections. (Piri Reis and Turkish Mapmaking after Columbus), 1996
 • Vol III Studies in The KHalilî Collections. Bactrian Document, From Northern Afghanistan, Part 1, 2000
 • Vol III Studies in The KHalilî Collections. Bactrian Document, From Northern Afghanistan, Part 2, 2007
 • Vol III Studies in The KHalilî Collections. Bactrian Documents, From Northern Afghanistan Part 3 (to be published)
 • Vol IV Studies in The KHalilî Collections. Arab-Byzantine Coinage, 2005
 • Vol V Studies in The KHalili Collections (Arabic Documents from Early Islamic Khurasan)


Özel Baskılar

 • Timeline History of Islamic Art and Architecture, 2006 (Arabic Version)
 • The KHalilî Portolan Atlas. The Facsimile Edition ( with text: Piri Ries and Turkish mapmaking After Columbus), 1992 The KHalilî Farlnamah, A Deccani Book of Divination (to published) Turkoman Jewellery (to be published)
 • Ancient Aramaic Documents from Bactria 4th Century B.C (to be published)


Japon Sanatına Dair Kataloglar

 • Vol I Selected Essays, 1995
 • Vol II Metalwork Parts One & Two, 1995
 • Vol III Enamel, 1995
 • Vol IV Lacquer (Part I and Part II), 1995
 • Vol V Ceramics Part I (Porcelain), 1995
 • Vol V Ceramics Part II (Earthenware), 1995
 • Vol VI Masterpieces by Shibata Zeshin, 1996 İspanyol Metal İşleme Sanatına Dair Katalog
 • Art and Tradition of the Zuloagas (Spanish Damascene from the KHalilî Collection), 1997 İsveç Sanatına Dair Katalog
 • Swedish Textile Art (Traditional Marriage Weavings from Scania), 1996Sergilerİslam Koleksiyonu

Empire of the Sultans: KHalilî Collections 1995 Musée Rath, Geneva, 1996 Brunei Gallery, Oriental and African Studies, London 1996-1997 The Israel Museum, Jerusalem, Israel 2000 The Society of Arts, Palm Beach, Florida, USA 2000 The Detroit Institute of the Arts, Detroit, Michigan, USA 2000-2001 The Albuquerque Museum of Art & History, Albuquerque, New Mexico, USA 2001 Portland Art Museum, Portland, Oregon, USA 2001 Asian Art Museum of San Francisco, San Francisco, California, USA 2001-2002 The Bruce Museum of Arts and Science, Greenwich, Connecticut, USA 2002 Milwaukee Art Museum, Milwaukee, Wisconsin, USA 2002 North Carolina Museum of Art, Raleigh, North Carolina, USA 2002-2003 Museum of Art, Brigham Young University, Provo, Utah, USA 2003 Oklahoma City Museum of Art, Oklahoma City, USA 2003 Frist Center for the Visual Arts, Nashville, Tennessee, USA 2003 Museum of Arts and Sciences, Macon, Georgia, USA 2003-2004 Frick Art and Historical Center, Pittsburgh, Pennsylvania, USA 2007 Gallery of New South Wales, Australia 2008 Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi.

Japon Koleksiyonu

1994-1995 Japanese Imperial Craftsmen, Meiji Art from the KHalili Collection British Museum, London 1994-1995 Treasures of Imperial Japan, Ceramics from the KHalilî Collection National Museum of Wales, Cardiff-opened by HRH The Prince of Wales 1997 Shibata Zeshin, Masterpieces of Japanese Lacquer from the KHalilî Collection, National Museums of Scotland, Edinburghans 1998 Shibata Zeshin, Masterpieces of Japanese Lacquer from the KHalilî Collection, Mishima Taisha Museum of Art Treasures, Mishima, Japan 1999 Shibata Zeshin, Masterpieces of Japanese Lacquer from the KHalilî Collection, Toyama Sato Art Museum, Toyama, Japan 1999 Splendors of Meiji, Treasures of Imperial Japan First USA Riverfront Arts Centre, Wilmington, Delaware, USA 2000-2001 Shibata Zeshin, Masterpieces of Japanese Lacquer from the KHalilî Collection, Roemer and Pelizaeus Museum, Hildesheim, Germany 2002 Splendors of Imperial Japan, Arts of the Meiji Period from the KHalilî Collection, Portland Art Museum, Portland, Oregon, USA 2004-2005 Splendors of Imperial Japan, Masterpieces from the KHalilî Collection The Israel Museum, Jerusalem, Israel 2006 Wonders of imperial Japan, Meiji art from the KHalilî Collection Van Gogh Museum, Amsterdam, The Netherlands 2007 Japan, Meiji-Kunst und Japonismus: Aus der Sammlung KHalilî Kunsthalle Krems, Austria

İspanyol Metal İşleme Koleksiyonu

1997-1998 Plácido Zuloaga: Spanish Treasures from The

KHalilî Collection Victoria and Albert Museum, London 2000 Arte y Tradición de los Zuloaga: Damasquinado Español de la Colección KHalilî, Museo de Bellas Artes, Bilbao, Spain 2001 Arte y Tradición de los Zuloaga: Damasquinado Español de la Colección KHalilî, Alhambra Palace, Granada, Spain 2001 Arte y Tradición de los Zuloaga: Damasquinado Español de la Colección KHalilî, Real Fundación de Toledo, Spain 2003 Plácido Zuloaga: Meisterwerke in gold, silber undeisen damaszener - schmiedekunst aus der KHalilî- Sammlung Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim, Germany

İsveç Tekstil Koleksiyonu

1996 Swedish Textile Art: The KHalilî Collection The IK Foundation, Pildammarnas Vattentorn, Malmö, Sweden 2000 Textiles de Scanie des XVIII et XIX Siècles dans la Collection KHalilî Swedish Cultural Centre, Paris, France 2003 A Monument to Love: Swedish Marriage Textiles from the KHalilî Collection Boston University Art Gallery, Boston, USA


Sergi Katalogları

 • Treasures of Imperial Japan, Ceramics from the KHalilî Collection, 1994
 • Shibata Zeshin, Masterpieces of Japanese lacquer from the KHalilî Collection, 1997
 • Splendors of Imperial Japan, arts of the Meiji Period from the KHalilî Collection, 1999 (Wilmington)
 • Splendors of Imperial Japan, arts of the Meiji Period from the KHalilî Collection, 2002 (Portland)
 • Wonders of imperial Japan, Meiji art from the KHalilî Collection, 2006 (Van Gogh Museum)
 • Japanese Imperial Craftsmen, Meiji Art from the KHalilî, 1995
 • Empire of the Sultans: Ottoman Art from the KHalilî Collection, 1994


Ortak Sergi Katalogları

 • Earthly Beauty, Heavenly Art, Art of Islam, Nieuwe Kerk Amsterdam 1999, the State Hermitage, St Petersburg, 2000
 • Heaven on Earth, Somerset House, London 2004


Not: Bu makalenin yazımında, Aralık 1994’te yayınlanan “Tahir Shah , “The KHalilî Collection of Islamic Art”, Saudi Aramco World, , s. 38-47” adlı makaleden ve K. Halilî Family Trust (Halilî Ailesi Vakfı) internet sitesinden faydalanılmıştır.

Görseller:

The Arts Of İslam, Treasures From The Nasser D Khalili Collection

*İSMEK Ebru Usta Öğreticisi

 İSMEK El Sanatları Dergisi 7 İNDİR

Bu yazı 2258 kez görüntülenmiştir

Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
logo title
 • İSMEK El Sanatları Dergisi
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
  bir kültür hizmetidir.

İSMEK