Minyatür

Değerli Sanatkâr Nusret Çolpan' ın Ardından

  • #


Yazı: Gülbün MESARA

Türk tezyini sanatlarında seçkin bir yere sahip olan minyatür dalı, bir saray sanatı olarak Osmanlı dönemi kitap resminde, usta nakkaşların geliştirdiği üslûplar içinde, Türk ruhunu yansıtan mükemmel bir tasvir anlayışını aksettiren renkli ve müstesna bir sanat kolu olmuştur. Bu özellikleriyle Osmanlı tarihine ışık tutan önemli belgeler olma özelliğini taşıyan, lâkin içinde yer aldığı kitap sanatları ile birlikte onsekizinci yüzyıl sonları itibarıyla sönmeye yüz tutan minyatür dalı, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bu sahalarda yetişmiş değerli hocaların ciddi gayretleri sayesinde yavaş yavaş yeniden canlanmış, üstadlarından feyz alarak alanlarında uzmanlaşan öğrenciler yetişmiştir. Mimar Nusret Çolpan, bu seçkin öğrencilerden biri olarak minyatür sahasında günümüzde eserleriyle söz sahibi olmuş sanatkârlardan biri mertebesine yükselmiştir. Nusret Çolpan’ın 1972 yılından itibaren Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nde Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ve Azade Akar nezaretindeki sanat seminerlerine devamı, Allah vergisi sanat yeteneğini Türk minyatürü sahasında geliştirmesindeki en büyük âmillerden biri sayılabilir.
Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Nusret Çolpan’ın mimarlık mesleğiyle birlikte yürüttüğü sanat faaliyetleri boyunca Türk minyatür üslûbundan kopmayan bir anlayış içinde geliştirdiği özgün tasarımlardaki kompozisyon kudreti, dinamik ve cesur yorumları, minyatür sanatımızı çağdaş bir boyuta taşırken, aynı zamanda bu dalı geniş kitlelere tanıtmaya ve sevdirmeye vesile olmuştur. Son beş yıldır A. Süheyl Ünver’in kurucusu bulunduğu nakışhanemize katılımı ile Türk minyatürü sahasındaki zengin bilgi birikimlerini yetiştirmekte olduğu öğrencilerine cömertçe aktaran Nusret Çolpan hocamızın ani vefatı, Türk sanat aleminin çok büyük bir kaybıdır. Yeri doldurulamayacak bu değerimiz artık eserleriyle yaşarken, hatırası da gönüllerde var olmaya devam edecektir.


Acımız Çok BüyükYazı: Cahide KESKİNER

Nusret Çolpan’ı tanıdığımda gencecik bir çocuktu. Tam tarihini hatırlamıyorum ama yetmişli yılların başında olduğunu iyi biliyorum. Babası ile birlikte Cerrahpaşa Tıp Tarihi Enstitüsü’ne gelmiş, rahmetli hocamız Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in bir ilim ve irfan yuvası olan atölyesine intisap etmişti. Aradan otuz beş yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen o gün Hoca’ya göstermek için yanında getirmiş olduğu çalışmalar, gelecekte yapacaklarının müjdecisiydi. Takdirle izlemiştik. Yıllar geçti, sevgili Nusret çalışmalarındaki tempoyu hiç azaltmadı. Edebi ile yaşadı, sanat adabına daima sadık kaldı. Sanat hayatında olsun, özel hayatında olsun dengeli, sevecen ve azimli bir kişiliğe sahipti. Beyni ile eli arasındaki sağlıklı uyum, onun tasarımlarındaki başarısının en büyük nedeni olmuştur. Sanat üslubunun oluşmasında şüphesiz Matrakçı Nasuh’un “Seferi Irakeyn” adlı tarihi eserinin etkisi büyüktür. Ancak bu tesir daha ileriki yıllarda giderek azalmış ve Nusret Çolpan’a has bir karakter ve yorumlama kazandırmıştır.
Her sanatkârın içinde coşup taşan ırmaklar vardır. Bu coşku bazen bir kalemin ucunda, bazen bir fırçanın ucundaki renklerin ahenginde, bazen de bir ney’in nağmelerinde sanat eseri olarak hayat bulur ve ölümsüzlüğe ulaşır. İşte geride kalanlar, sevgili Nusret’in ardında bıraktığı eserlerine baktıkça, onun köpüren dalgalarında, kıvrım kıvrım raks eden bulutlarında, mimarlığının da verdiği bir ustalıkla resmettiği mekânlarında onu daima yaşayacak ve yaşatacaklardır. Sanat hayatının en verimli yıllarında, ondan daha çok şeyler beklerken bizlerden ayrıldığı için şüphesiz acımız çok büyük. Ancak şunu kabul edelim ki yirmibirinci yüzyılda Türk minyatür sanatında bir Nusret Çolpan vardı. Ne mutlu bize... Sevgili evladım, sana Allah’tan gönül dolusu rahmet niyaz ediyorum. Bütün sevenlerinin başı sağolsun.
 

İSMEK El Sanatları Dergisi 6 İNDİR

Bu yazı 1535 kez görüntülenmiştir

Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
logo title
  • İSMEK El Sanatları Dergisi
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
    bir kültür hizmetidir.

İSMEK