İSMEK

İSMEK Türk Kitap Sanatları Sempozyumu

  • #


Yazı: Neva OLUT

Ücretsiz eğitim hizmetlerinin yanı sıra düzenlediği seminerler, sergiler, söyleşiler, konferanslar ve sempozyumlar ile toplumsal dokuya önemli katkılarda bulunan İSMEK, Darphane-i Amire'de akademisyenler ve sanatçıların katılımıyla "Türk Kitap Sanatları Sempozyumu" düzenledi. İSMEK'in bundan sonra diğer el sanatları alanlarında da sempozyumlar gerçekleştirmesi planlanıyor. Gelenekli sanatlarımız içerisinde kitap sanatları kolektif bir yapı taşır. Bu özelliğinden dolayı bir kitabın hazırlık sürecinde değişik sanat dallarından pek çok sanatçı ortak hedef için çalışır ve ortaya tüm sanatların ruhunu taşıyan bir güzellik çıkar. Bu kadar güzelliğin bir arada bulunması onu çok değerli kılacağı gibi, yapıldığı günün izlerini taşıyan bu eser, geleceğe en güzel armağan olur. Bu sanat dalları tek başlarına da icra edilebilirler ancak genellikle bir ya da birkaçı birleşerek eserin sanat dokusunu ve köklerini güçlendirirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK, Türk kitap sanatlarının gelişime katkıda bulunacak hat, tezhip, ebru, minyatür, cilt gibi gelenekli sanatlarımızın eğitimleri veriyor ve bu hazineleri gelecek kuşaklara aktarma misyonuna hizmet ediyor. Gerek Üsküdar'daki Türk İslam Sanatları Merkezi'nde, gerek İstanbul'un 30 ilçesine yayılmış olan kurs merkezlerinde gerekse çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği halinde gerçekleştirilen çalışmalarda bu eğitimler İstanbullulara ücretsiz olarak sunuluyor. İSMEK'in 2006-2007 eğitim dönemi boyunca hat, tezhip, ebru ve minyatür branşlarında eğitim alan toplam kursiyer sayısı 3222. Ülke çapındaki üniversitelerde bu eğitimleri alanların sayısının her fakülteye göre değişmekle birlikte yüzlerle ifade edilmesine karşın İSMEK'te ulaşılan 3222 sayısı çok büyük anlam taşıyor. 2006-2007 eğitim dönemi itibariyle 198 kurs merkezinde 97 branşta 155 bin İstanbulluyla ücretsiz sanat ve meslek eğitimi imkanı sunan İSMEK, eğitimler dışındaki etkinlikleri ile de dikkat çekiyor. İSMEK, 5 Mayıs 2007 tarihinde Cemal Reşit Rey Konferans Salonu'nda düzenlediği "Öğrenen Toplum İçin Yetişkin Eğitimi Sempozyumu"nun ardından 23 Haziran 2007 tarihinde Darphanei Amire'de "Türk Kitap Sanatları Sempozyumu"nu tertip etti. İSMEK'in düzenlediği bu iki sempozyum da yoğun ilgi gördü. Tezhip, hat, minyatür, ebru ve cilt sanatı branşlarından akademisyenler ve sanatçıların konuşmacı olarak katıldığı "Türk Kitap Sanatları Sempozyumu", İ.B.B. Meslek ve Beceri Eğitimi Müdürü İlknur Akalın'ın yaptığı İSMEK'lerin önemine değinen açılış konuşması ile başladı. Ardından açılış tebliğini sunmak üzere Prof. Uğur Derman kürsüye davet edildi. Derman, "Türk Kitap Sanatlarının Geçmişten Günümüze Seyri" başlıklı tebliğini katılımcılarla paylaştı. Derman, kitap sanatlarının süregelen tarihi hakkında önemli tespitlerde bulundu.
Birinci oturumun konuşmacıları; İrvin Cemil Schıck, Prof. Dr. Ayşe Üstün ve Sadreddin Özçimi oldu. ABD Massachutesetts Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi İrvin Cemil Schick, "Geçmişten Geleceğe Türk Hat Sanatı" başlıklı tebliğinde, hüsn-i hat eserlerine nasıl yaklaşılması gerektiğine değindi. Konuşmacı, sade üslubu ve açık anlatımıyla büyük beğeni topladı. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Üstün, "Türk Tezhip Sanatımız" başlıklı tebliğinde, Türk tezyinat sanatının büyükçe bir bölümünü oluşturan kitap sanatlarına değinerek, bunların içinde tezhip sanatının önemine vurgu yaptı. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ney Sanatkarı Muhammet Sadrettin Özçimi de "Geçmişten Günümüze Ebru Sanatı"nı anlattığı tebliğinde ebru yapımından kullanım alanlarına kadar geniş bilgiler sundu. Birinci oturumun ardından verilen arada, İSMEK kursiyerleri ve usta öğreticilerinin kitap sanatlarına ilişkin eserlerinin sergilendiği bölüm gezildi. İkinci oturumun ilk tebliğini sunan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İnci Ayan Birol "Minyatür Sanatının Geçmişi ve Geleceği" başlıklı tebliğinde bir Türk tasvir sanatı olan minyatürün tarihçesine, tekniklerine ve özelliklerine değindi. Sonraki tebliğ, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Cilt Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi Gürcan Mavili'nin "Güzel Sanatlar Akademisinden Günümüze Dört Türk Cilt Sanatçısı" adlı tebliği idi. Mavili, akademiden günümüze kadar uzanan klasik ve modern cilt sanatı öğretmenlerinin yaşamlarından ve eserlerinden oluşan örnekler verdi. İkinci oturumun son tebliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Erol sundu. Erol, İSMEK eğitimlerinin önemli bir toplumsal fayda sağladığına değinerek, yıllara göre gelişimine dikkat çekti ve diğer belediyelere örnek olduğunu söyledi. Kitap sanatları eğitim ve öğretiminin yaygınlaştırılması için neler yapılaması gerektiğinin üzerinde duran Erol, bu eğitimlere talep oluşması için karşılığını bulması gerektiğine de vurgu yaptı. Sempozyumun son aşaması ise "Müzakere ve Değerlendirmeler" bölümü idi. Bilim Danışma Kurulu'nda bulunan Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. Çiçek Derman, İslam Seçen, Alparslan Babaoğlu sempozyumun sonunda bir genel değerlendirme yaparak, katılımcıların sorularını cevapladı. Sonuç olarak, sanata saygı duyan, okuyan, okudukça öğrenen ve düşünen insanların geleceği kuracağına inanan İSMEK, toplumumuzun kanayan yarası kitap ve unutulmaya yüz tutan kitap sanatları konusuna kamuoyunun ilgisini bir nebze olsun çekebilmek düşüncesi ile "Kitap Sanatları Sempozyumu"nu düzenledi ve bu anlamda büyük bir aşama kaydetti. İSMEK sempozyumlarının ilerleyen dönemlerde el sanatlarının diğer alanlarını da kapsayacak bir şekilde devam etmesi planlanıyor…  

İSMEK El Sanatları Dergisi 4 İNDİR

Bu yazı 1711 kez görüntülenmiştir

Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
logo title
  • İSMEK El Sanatları Dergisi
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
    bir kültür hizmetidir.

İSMEK